Με ένα ακόμη κείμενό του, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγράφων, Θεόδωρος Μπαμπαλής, τοποθετείται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και αναπτύσσει την πρόταση που κατέθεσε η Αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Η εναλλακτική πρόταση Τεχνικού προγράμματος που καταθέσαμε ως Αντιπολίτευση και το τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής αρχής.
Ομοιότητες και διαφορές:

  1. Το χρηματικό ύψος του Τεχνικού προγράμματος είναι 13.961.773,59 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα το μεγάλο μέρος, δηλαδή 12.049.473,59 αφορά κυρίως παλιά συνεχιζόμενα έργα και μελέτες. Πρόκειται για χρήματα που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν έρθει στο Δήμο μας κατά την διάρκεια της θητείας μας ως Δημοτική αρχή 2014 – 2019 και που ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί ως έργα και δεν έχουν απορροφηθεί ως χρήματα! Αυτά τα έργα περιλαμβάνονται ως έχουν και στην δική μας πρόταση και στην πρόταση της Δημοτικής αρχής. Επίσης ποσό 1.312.300 ευρώ που ανήκε στις 32 Κοινότητες (ΣΑΤΑ) υπάρχει και στις δύο προτάσεις.
  2. Η διαφορά μεταξύ των δύο προτάσεων και των όσων αυτή συνεπάγεται βρίσκεται στα εξής: Εμείς προτείναμε 600.000,00€ επιπλέον με αναλογική κατανομή σε όλες ανεξαιρέτως τις Κοινότητες του Δήμου! Δηλαδή βάζουμε στις Κοινότητες 1.912.300,00€ έναντι 1.312.300,00€ της Δημοτικής αρχής! Κάθε Κοινότητα θα έπαιρνε επιπλέον ένα σημαντικό ποσό για έργα με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχει.
  3. Τα έργα από αυτά τα χρήματα να υλοποιηθούν σε 20 δημοπρασίες, ώστε να προκύψουν εκπτώσεις ως συνήθως 30%, 40%, 50% κτλ. και σχεδόν τα μισά χρήματα (ανάλογα με την έκπτωση) να επιστρέψουν στο ταμείο του Δήμου και σε νέα έργα στις Κοινότητες την επόμενη χρονιά μαζί με την ΣΑΤΑ του επόμενου έτους. Αυτό δεν γίνεται με την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων, διότι εκεί δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Με αυτόν το σχεδιασμό, με αυτό τον τρόπο και αυτή την διαδικασία το συνολικό όφελος του Δήμου και των Κοινοτήτων θα ήταν περίπου 1.000.000,00€ από τα λεγόμενα “προϊόντα των εκπτώσεων”!
  4. Το ποσό των 600.000 ευρώ που προσθέσαμε στις Κοινότητες αφαιρέθηκαν από τους εξής κωδικούς έργων: ➢ Ασφαλτόστρωση Δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων 200.000 ευρώ. ➢ Τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων 120.000 ευρώ. ➢ Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων 150.000 ευρώ. ➢ Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων 100.000 ευρώ. ➢ Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγράφων 30.000 ευρώ. ➢ Η αφαίρεση από τα συγκεκριμένα έργα έγινε διότι: Α. Υπάρχει ασάφεια και σκοπιμότητα όπως φανερά προκύπτει από τους τίτλους των έργων, με αποτέλεσμα κανένας να μην γνωρίζει που ακριβώς θα γίνουν και τι ακριβώς θα κατασκευαστεί! Β. Να αποφύγουμε λόγω της ασάφειες αυτής τα ρουσφέτια, αλλά και το γεγονός κάποιοι Δημότες και κάποιες Κοινότητες να ευνοούνται με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έναντι και εις βάρος των υπολοίπων! Γ. Να αποφύγουμε επίσης να εκτελούνται έργα του ιδίου αντικειμένου (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις) και από τα γενικά έργα, και από τα έργα της κάθε Κοινότητας, και με δημοπρασία, και με απευθείας ανάθεση, και με τον ίδιο εργολάβο χωρίς ξεκάθαρο, ξεχωριστό αντικείμενο έργων και πληρωμές έργων!
    Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση με τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε Κοινότητα από την κάθε πρόταση και οι διαφορές που υπάρχουν:
    ΕΔΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ PDF
    Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει: Πως και γιατί κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων προτιμούν και ψηφίζουν την πρόταση με τα λιγότερα χρήματα και έργα για τις Κοινότητες του Δήμου μας και για τα ίδια τα χωριά τους; Προφανώς αυτοί κάτι περισσότερο θα ξέρουν από τους υπόλοιπους! Εάν και εφόσον ερωτηθούν από τους Δημότες! Ελπίζω και θέλω να πιστεύω για το…ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ!»