Ι.Μ. ΤΑΤΑΡΝΗΣ

1265

Τρίτομο μνημειώδες έργο του μακαριστού Δοσιθέου

Μόλις κυκλοφόρησε από την Ιερά Μονή Τατάρνης και με την εκδοτική φροντίδα της ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΒΕ (www.eptalofos.gr) το τρίτομο μνημειώδες έργο με την επιμέλεια, την φροντίδα, την παράδοση, τις γνώσεις, τα σχόλια και τον πλούσιο υπομνηματισμό του μακαριστού γέροντα, Δοσιθέου Κανέλλου. Μια πρακτική, πλήρης λειτουργική έκδοση με μεγάλα, ευανάγνωστα γράμματα και καλλιτεχνική διακόσμηση, που στους δύο λειτουργικούς δερματοδέτους τόμους περιλαμβάνονται (μετά Τυπικών Διατάξεων και διασαφηνίσεων) όλες οι ακολουθίες του Εσπερινού, του Αποδείπνου, του Μεσονυκτικού, του Όρθρου, η Διάταξη της Προθέσεως, οι θείες Λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου (με πρωτότυπον παράθεσιν και άνευ διακόνου), του Μεγάλου Βασιλείου, των Προηγιασμένων, η ακολουθία και του μικρού και του μεγάλου Αγιασμού, η ακολουθία της Γονυκλισίας της Πεντηκοστής, και διάφορες άλλες ακολουθίες και ευχές. Στον τρίτο τόμο ο μακαριστός Αρχ. Δοσίθεος υπομνηματίζει λεπτομερώς την Διάταξη της Προθέσεως και την θεία Λειτουργία.