Φαίνεται πως σφυρίζουν αδιάφορα οι τοπικές αρχές του νομού, σχετικά με τα άπειρα
σκουπίδια που υπάρχουν κατά μήκος κεντρικών και επαρχιακών δρόμων, αλλά και τα
ρέματα και πλαγιές εντός οικισμών που ξεχωρίζουν από μακριά λόγω των πεταμένων
πλαστικών και άλλων απορριμμάτων. Παρόλο που ξανά θίξαμε από εδώ το θέμα, φαίνεται
να μην έφτασε καν στα αυτιά των αρχόντων μας. Αν γράφαμε όμως συγκεκριμένα σε ποια
σημεία και ποιους δήμους και κοινότητες αφορά, σίγουρα η κινητοποίηση θα ήταν
αμεσότατη. Εν αναμονή της κινητοποίησης λοιπόν.