Τα σκουπίδια στην Ευρυτανία μάλλον δεν θα εξαφανιστούν ποτέ. Γέμισε πάλι με σκουπίδια στις άκρες του ο οδικός άξονας Καρπενήσι – Προυσός, παρά τον καθαρισμό που είχε κάνει εθελοντική ομάδα πριν από λίγο καιρό. Φαίνεται πως η Περιφέρεια που είναι υπεύθυνη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, δεν θορυβείται με τα δημοσιεύματα και τις έρευνες του Ευρυτανικού Παλμού, ούτε με τις εθελοντικές δράσεις καθαρισμού και δεν κάνει την απλή κίνηση –εκτός του καθαρισμού παραπλεύρως του οδικού άξονα- να τοποθετήσει κάδους σκουπιδιών και ενημερωτικές πινακίδες σε όλο το μήκος του δρόμου και κυρίως στις διασταυρώσεις, τους κόμβους και τις θέσεις στάσεων.