Η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου ψηφίζεται και βλέποντας τα
στοιχεία, εντύπωση προκαλεί το ποσό που δαπανάται για λογαριασμούς κινητής
τηλεφωνίας των αιρετών. Το ετήσιο ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ όπως βλέπουμε στη
Διαύγεια του Δήμου. Μάλλον αρκετά μεγάλο ποσό για κινητά μόνο τηλέφωνα που έχει
προκαλέσει ήδη αντιδράσεις.