Σε ένα καθεστώς πολύ αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης μπαίνουν έξι παρθένα βουνά: Τα Λευκά Όρη, τον Ταΰγετο, το Σάος στη Σαμοθράκη, την Τύμφη και τον Σμόλικα στην Πίνδο και το όρος Χατζή στη Θεσσαλία, όπου θα απαγορεύεται ουσιαστικά κάθε παρέμβαση η οποία θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα των βουνών αυτών.
Φαίνεται ότι στα «Απάτητα Βουνά», που θεσμοθετήθηκαν με υπουργική Απόφαση δεν βρίσκεται ούτε το Βελούχι ούτε φυσικά τα Άγραφα που είναι κατεξοχήν ‘απάτητα’! Το πρώτο ερώτημα είναι με ποια κριτήρια επιλέγησαν τα συγκεκριμένα βουνά και φυσικά το δεύτερο και πιο μεγάλο ποιες είναι οι κινήσεις του Βουλευτή του νομού για να συμπεριληφθούν και τα δικά μας βουνά στα ‘Απάτητα’ όπου δεν μπαίνουν ούτε ΑΠΕ ούτε άλλες παρεμβάσεις;