Την αγανάκτηση των δημοτών έχει εγείρει το γεγονός ότι το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Καρπενησίου λειτουργεί ως κράτος εν κράτει, δημιουργώντας προβλήματα στους πολίτες και στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Θα πρέπει άμεσα να επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις, ώστε να λειτουργεί ομαλά η υπηρεσία.