Την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου γέμισε το Καρπενήσι με αυτοδιοικητικούς από όλη τη Στερεά για να συμμετέχουν στο Συνέδριο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στο Συνεδριακό Κέντρο. Το θετικό είναι ότι η διανυκτέρευση πάνω από 125 ατόμων έδωσε μια ανάσα στα ξενοδοχεία και ας ελπίσουμε ότι δουλέψαν και τα υπόλοιπα καταστήματα.