Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων για το πώς κατανέμονται οι καταθέσεις, το συνολικό ύψος των οποίων είναι πλέον 185,5 δις. ευρώ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δίνουν το στίγμα της ελληνικής κοινωνίας αφού από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι το 72,5% των καταθετών, έχει λιγότερα από 1000 ευρώ στην τράπεζα, ενώ μόλις το 0,7% (δηλαδή ούτε ο ένας στους 100) ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ. Άρα ο πλούτος συσσωρεύεται στα χέρια των πολύ λίγων.

Το παραπάνω γεγονός δεν φαίνεται να αγγίζει τους Καρπενησιώτες μιας και οι καταθέσεις τους ακούγεται ότι είναι αρκετά έως πολύ μεγάλες!