Μέσα σε φορολογική φουρτούνα βρέθηκε η Ευρυτανία τις τελευταίες μέρες και όλοι στην Ευρυτανία συσπειρώθηκαν εναντίον του με παρεμβάσεις και εσωτερικές διεργασίες. Ο Δήμος Αγράφων, το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος και πολλοί άλλοι, εκτός από το Δήμο Καρπενησίου.