Χωρίς Διευθυντή έχει μείνει εδώ και δύο εβδομάδες η Εθνική Τράπεζα Καρπενησίου. Ο προηγούμενος Διευθυντής κ. Τάσιος, μετατέθηκε πριν από 15 ημέρες στο Κατάστημα της Εθνικής στα Καμένα Βούρλα, αφού όπως ορίζει ο κανονισμός της τράπεζας δεν μπορεί να κατέχει την θέση διευθυντή στο ίδιο κατάστημα πάνω από ορισμένο χρονικό διάστημα. Μέχρι την κάλυψη της θέσης του, το Κατάστημα της Εθνικής στο Καρπενήσι παραμένει ‘ακέφαλο’.