Μεγάλη πιθανότητα υπάρχει το προσεχές διάστημα, οι επιχειρήσεις της Ευρυτανίας να αναγκαστούν να αλλάξουν ριζικά. Οι αλλαγές θα αφορούν τόσο στον τρόπο που λειτουργούν αλλά και στο προϊόν που παράγουν και παρουσιάζουν στο κοινό. Στο άμεσο μέλλον αναμένονται οι εξελίξεις στην ευρυτανική αγορά.