Κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, φαίνεται ότι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας να παραχωρήσει προς χρήση, δωρεάν, χώρο του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος.