Για τα θέματα που αφορούν την Ευρυτανία και την Καρδίτσα, συναντήθηκαν οι αρχές του νομού μας με φορείς και αρχές από το γειτονικό νομό, την προηγούμενη εβδομάδα. Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου δρόμου που θα ενώσει του δύο νομούς, ικανοποιώντας ένα αίτημα πολλών ετών. Τα καλά λόγια και οι καλές προθέσεις υπήρξαν εκατέρωθεν, αλλά στο διά ταύτα δεν υπήρξε κάποια νέα εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες. Για να δούμε θα προχωρήσει ο πολύπαθος Παραμεγδόβιος ή θα το συζητάμε για τα επόμενα δέκα χρόνια.