Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό των τελών κοιμητηρίου.

Συγκεκριμένα, ως προς τα Δημοτικά Τέλη 2022: 

Ορίζεται το δικαίωμα ενταφιασμού σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες τουØ Αγράφων ως εξής: 50,00 €.

Ορίζεται το ετήσιο τέλος διατήρησης τάφου σε δημοτικές και τοπικές κοινότητεςØ του Αγράφων ως εξής: 5,00 € ανά τάφο. Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από 1/1/2022 και μέχρι τροποποίησής της ή λήψη νέας από την Οικονομική Επιτροπή.