Όλα τα θέματα που συζητήθηκαν

Υβριδικά συνεδρίασε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021. Πολλά ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής αρχής γενομένης με το θέμα της υποστελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών των ορεινών δήμων, που συνεπάγεται την αδυναμία λειτουργίας τους και κατ’ επέκταση, παροχής στοιχειωδών και αναγκαίων υπηρεσιών στους πολίτες, το οποίο χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης. Το δεύτερο σημαντικό θέμα, που αναδείχθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, για την ισόρροπη και ισότιμη ανάπτυξη αυτών, των κατά κανόνα φτωχών και μειονεκτικών περιοχών, είναι η ανάγκη εκπόνησης εξειδικευμένων επιχειρησιακών σχεδίων, τέτοιων που θα υποστηρίξουν τη διοικητική και οικονομική τους αυτάρκεια και την επί ίσοις όροις συμμετοχή τους στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Παράλληλα τα μέλη της Επιτροπής πρότειναν να γίνει άμεσα ενιαία προκήρυξη θέσεων για τρεις βασικές ειδικότητες, μηχανικού, οικονομολόγου και κοινωνικού λειτουργού, για τη στελέχωση των υπηρεσιών των ορεινών δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης υπογραμμίστηκε η ανάγκη για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, κατά ορεινή περιοχή, με βάση τα οποία οι δήμοι θα υλοποιούν έργα και δράσεις, ενώ παράλληλα ζητήθηκε η αύξηση χρηματοδότησης για δαπάνες θέρμανσης των σχολικών μονάδων ορεινών περιοχών. Τέλος στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι άξονες μελέτης που έχει ανατεθεί από την ΚΕΔΕ για τις ορεινές περιοχές, καθώς το έργο και οι δράσεις του ΕΜΠ από τον Δ. Καλιαμπάκο, για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και συμφωνήθηκε η συνεργασία για κοινές δράσεις και συνέργειες. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν εκτός του προέδρου Σ. Κεφαλογιάννη, ο γενικός διευθυντής της ΚΕΔΕ Γ. Καραγιάννης, ο αντιπρόεδρος Α. Στεργίου, δήμαρχος Αργιθέας, οι δήμαρχοι Α. Καγιαόγλου Παρανεστίου, Αλ. Καρδαμπίκης Αγράφων, Μ. Μιτζικός Νοτίου Πηλίου, Θ. Στάθης Μουζακίου, Ευ. Κούλης Γορτυνίας, Αντ. Περράκης Κάντανου Σελίνου,Ι. Σεντελές Βορείων Τζουμέρκων, Ι. Καραγιάννης Σουλίου και οι δημοτικοί σύμβουλοι Π. Μέγκος Δελφών,Κ. ΚοσμάςΝικολάου Σκουφά, Ευ. Τσιομπανόπουλος Νέστου, Θ. Μπαμπαλής Αγράφων, Γ. Γιαννούλα Ζίτσας και ο Π. Μαΐστρος, επιστημονικός συνεργάτης της ΚΕΔΕ.