Από ολόκληρη την Ευρώπη με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Erasmus+)

Τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 έφτασαν στη Γρανίτσα Ευρυτανίας 32 νέοι φοιτητές από 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πορτογαλία, Ιταλία, Κροατία, Ισπανία, Ελλάδα), οι οποίοι συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Erasmus+), που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων “Be Social!”. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την οργάνωση I Participate / Simmetecho και με το Δήμο Αγράφων στο χρονικό διάστημα από 2 έως 9 Μαΐου του 2022. Το έργο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και την υποστήριξή τους στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στα πλαίσια του προγράμματος και μέσω της δια βίου μάθησης θα επιτευχθεί η ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε προσωπικό επίπεδο, εστιάζοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Συγκεκριμένα μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στις δεξιότητες που απαιτούνται για την εύρεση εργασίας και την ίδρυση μιας κοινωνικής επιχείρησης. Συνδυαστικά με τα παραπάνω βασική φιλοδοξία του προγράμματος είναι να προτρέψει τους νέους να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες ιδέες και να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Η υλοποίηση του σχεδίου καθώς και η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων στο ζήτημα της ανεργίας των νέων στην ΕΕ, αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντας στους νέους αυτοπεποίθηση, κίνητρο και τα κατάλληλα εφόδια για να αναλάβουν δράση. Και όλα αυτά σε ένα ιδιαίτερα όμορφο, φυσικό και φιλόξενο περιβάλλον όπως αυτό του χωριού Γρανίτσα και του Δήμου Αγράφων, που αποτελούν έμπνευση και θα γεμίσουν τους νέους με ενέργεια για περαιτέρω δράση και δημιουργία.