Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Κερασοχώρι Δήμου Αγράφων. Οι σύμβουλοι συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις για δύο θέματα τα οποία αφορούσαν την ενσωμάτωση της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αγράφων και την τροποποίηση του σχεδίου  του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων- εξόδων. Επίσης, αποφάσισαν τη σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης προϋπολογισμού, έτους 2020.