Δια περιφοράς πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 η 15η κατεπείγουσα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.

Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή εκλογής Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης του κ. Κολοκώτσιου Βασιλείου πρώην Γραμματέα Δ.Σ., για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Αναλυτικότερα, ο Γραμματέας του Δ.Σ κ. Κολοκώτσιος Βασίλειος του Παναγιώτη, ο οποίος είχε εκλεγεί στο αξίωμα αυτό με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από το 2020 παραιτήθηκε με δήλωσή του από Γραμματέας του Δ.Σ. και συνέπεια αυτού είναι να εκπέσει από το αξίωμα του Γραμματέα Δ.Σ. Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για να λειτουργήσει απρόσκοπτα απαιτεί την πλήρη σύνθεσή του (Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος-Γραμματέας ΔΣ). Επειδή κρίνεται αναγκαίο το μήνα Δεκέμβριο να ληφθούν αποφάσεις από το Δ.Σ. για καίρια ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, όπως έγκριση τελευταίας αναμόρφωσης 2021, έγκριση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2022 κλπ. το Δ.Σ. αποφάσισε την εκλογή νέου Γραμματέα.

Νέος Γραμματέας του ΔΣ Αγράφων είναι ο κ. Σεραφείμ Νταβαρίνος.