Η 11η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022, δια περιφοράς, με ώρα έναρξης 18.30μμ και λήξης 20:30.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής τρία:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος– Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Κεραμάρη. Κρίνεται κατεπείγουσα η δια περιφοράς λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, καθώς υπάρχουν νέες χρηματοδοτήσεις οι οποίες και θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα στους σχετικούς κωδικούς. Επιπλέον, η άμεση τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 και η συνεπαγόμενη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού θα συμβάλει στην άμεση υποβολή πρότασης στο πλαίσιο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του ΕΣΠΑ.
  2. Συνδιοργάνωση «2η Γαστρονομική Γέφυρα Ευρυτανία- Κωνσταντινούπολη», με τον Σύλλογο Γυναικών Ευρυτανίας με εισηγήτρια την Αντιδήμαρχο κ. Σοφία Ζαλοκώστα. Κρίνεται κατεπείγουσα η δια περιφοράς λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Γυναικών Ευρυτανίας, ενόψει, αφενός των θερινών εκδηλώσεων του Δήμου Καρπενησίου, αφετέρου λόγω της επισκεψιμότητας της πόλης του Καρπενησίου από επισκέπτες, καθώς η συνδιοργάνωση θα λάβει χώρα την 7η Αυγούστου. Η αναβολή του ανωτέρω θέματος θα επιφέρει δυσχέρειες τόσο στο έργο του Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας, όσο και στην προετοιμασία της ανωτέρω εκδήλωσης.
  3. Καθιέρωση Επίσημης Τοπικής Εορτής Ιστορικού Χαρακτήρα για το Δήμο Καρπενησίου προς τιμήν της Μάχης της Καλλιακούδας- Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 243/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με εισηγήτρια την αντιδήμαρχο κ. Σοφία Ζαλοκώστα. Κρίνεται κατεπείγουσα η δια περιφοράς λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την καθιέρωση ως επίσης τοπικής εορτής της επετείου της Μάχης της Καλλιακούδας, καθώς απαιτείται επικαιροποίηση της απόφασης 243/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει άμεσα στην κατάρτιση του σχεδίου του σχετικού προεδρικού διατάγματος, με σκοπό, κατά το δυνατόν, την έκδοσή του κατά τις αρχές του μήνα Αυγούστου και πριν το καθιερωμένο εορτασμό της Μάχης, ήτοι την πρώτη Κυριακή μετά την 15η Αυγούστου.