Η επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης ‘Πατρίδα μας η Στερεά’, κα Κατερίνα Μπατζελή και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Μπέτσιος, Μάνος Γέμελος, Τάσος Βελισαρίου, Κώστας  Σωτηρόπουλος, Μπάμπης Φάκος, υπογράφουν τοποθέτηση για τις ιαματικές πηγές όπου αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Αντί να προχωρήσουν σε μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση, απλοποίησης  διαδικασιών και αδειοδοτήσεων λειτουργίας των ιαματικών, ειδικών αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων και προτύπων διαχείρισης τους, το Υπουργείο Τουρισμού με την προτεινόμενη σύσταση Ανώνυμη Εταιρία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ-ΙΠΕ » επιδιώκει την ιδιωτικοποίηση τους. Οι Δήμοι καλούνται να «παραδώσουν» τα κλειδιά του ρόλου τους και της συμμετοχής τους στην διαχείριση των ιαματικών τους πηγών. Οι πολίτες δε, θα είναι ξένοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Το Υπουργείο Τουρισμού και η κυβέρνηση αντί για ουσιαστική αποκέντρωση πολιτικών και αρμοδιοτήτων  στην Αυτοδιοίκηση,  προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς σε μια συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο «επιτελικό κράτος».

Ο Οργανισμός ΙΠΕ, που συμμετέχει το Δημόσιο και η ΚΕΔΕ αλλά το ΔΣ θα είναι από τεχνοκράτες, θα μπορεί μάλιστα να προχωρεί σε διαγωνιστικές διαδικασίες κατά παρέκκλιση του νόμου περί δημοσίων προμηθειών και διαγωνισμών που θα πουλήσει ή θα παραχωρήσει τις πηγές και την διαχείριση τους και θα δίνει ένα μέρισμα, ούτε καν ανταποδοτικό τίμημα στους Δήμους.

Δεν μπορεί το θέμα αυτό που είναι μεγάλης αναπτυξιακής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και τουριστικής σημασίας να μείνει χωρίς συζήτηση και διαβούλευση στα θεσμικά όργανα της Περιφέρειας, της ΠΕΔ, οικονομικών των φορέων και της ίδιας της κοινωνίας.

Φαίνεται με καθαρό τρόπο ότι η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική επιλογή την περιφερειακή διακυβέρνηση. Αυτό απορρέει και από μια σειρά επιτελικών Αναπτυξιακών Οργανισμών που η διαχείριση τους συγκεντρώνεται στην ίδια την κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία.

– Όπως ο Αναπτυξιακός Οργανισμός των Περιφερειών ή των Δήμων που στο προηγούμενο Περιφερειακό μας Συμβούλιο ψηφίστηκε από την  πλειοψηφία του σώματος. Οργανισμός που μπορεί να αναλάβει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και υλοποίηση  μεγάλων έργων, ενεργειακών, χωροταξικών  και παραγωγικών. Χωρίς απόφαση του ΠΣ και των βασικών διαδικασιών που ισχύουν για το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ.

-Όπως η προτεινόμενη Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και οι προτεινόμενοι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού για τον Τουρισμό των Δήμων ή και Περιφερειών που θα ελέγχονται όμως από το Υπουργείο και στους οποίους θα συμμετέχουν και τουριστικοί πράκτορες και ιδιωτικός τομέας…»