Μεγάλος λόγος γίνεται τους τελευταίους μήνες για τα Απάτητα Βουνά, στα οποία έχουν ενταχθεί και τα Άγραφα. Ουσιαστικά, ένα μόνο τμήμα των Αγράφων θα ενταχθεί στο θεσμό και η απόφαση αυτή έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, κυρίως από όλους όσοι ανησυχούν για την τοποθέτηση αιολικών πάρκων στα Άγραφα.

Ο Ευρυτανικός Παλμός ζήτησε από το Δήμαρχο Αγράφων Αλέξη Καρδαμπίκη να τοποθετηθεί επί του θέματος και μας είπε: 

«Ο Δήμος Αγράφων λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική έρευνα της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BCL) του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και την προκύπτουσα πρώτη οριοθέτηση – επισημοποίηση των «Απάτητων Βουνών» για έξι ορεινές «Περιοχές Άνευ Δρόμων» (Υπουργική Απόφαση, εξουσιοδοτική άρθρου 47 ν.4685/2020) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κινήθηκε με τη σειρά του προς τη διεκδίκηση
αντίστοιχων πρακτικών για την περιβαλλοντικά ευαίσθητη και πλούσια περιοχή των Αγράφων, δεδομένης επικείμενης «θυσίας» των αγραφιώτικων βουνών προς την κατασκευή μεγάλων έργων βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα, με επιστολή μου προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέργειας (Αρ. πρωτ. 744/2701/2022) και βασισμένος στην αποτύπωση Περιοχών Άνευ Δρόμων από το «BCL» πρότεινα την συνέχιση της θεσμοθέτησης «Απάτητων Βουνών» και για τα Αγραφιώτικα βουνά, πράγμα το οποίο και έγινε επίσημο γεγονός για ένα  κομμάτι (94,42 τετρ. χλμ) της περιοχής του Δήμου
Αγράφων (ΦΕΚ 524/Δ/23-08-2022).

Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί ότι η ορεινή περιοχή των Αγράφων χρήζει αυστηρότερης και εκτεταμένης προστασίας από έργα ΑΠΕ βιομηχανικού τύπου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία στο μέγιστο βαθμό μεταξύ ανθρώπινης παρέμβασης και διατήρησης του φυσικού τοπίου. Συνεπώς, ο Δήμος Αγράφων, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της γενικότερης ενεργειακής κρίσης, τις ενεργειακές ανάγκες των πολιτών, αλλά και την ανάγκη για προστασία της φύσης και δη της αναλλοίωτης αγραφιώτικης φύσης, όπως και τις στάσεις και αντιδράσεις των πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα, στηρίζει τη θέση του περί ολοκλήρωσης του νέου χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τη διαδικασία της διαβούλευσης, ενώ θα προσφέρει μια σχετική ισορροπία στην κατανομή των αδειοδοτήσεων ΑΠΕ στον ελλαδικό
χώρο και άρα μέχρι τότε δεν θα πρέπει να προχωρήσουν αντίστοιχα έργα».