Κοινότητα Καρπενησίου: Άδεια για παράταση χρήσης μουσικής το θέμα συζήτησης

1541

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Καρπενησίου. Ένα ήταν το θέμα το οποίο απασχόλησε τους συμβούλους και αφορούσε την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έτους 2023, για όλες τις ημέρες και μέχρι την ώρα 03:00 στον κλειστό χώρο και μέχρι την 02.00 ώρα για τον ανοικτό – υπαίθριο χώρο κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο, με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, του κάτωθι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: Επιχείρηση μαζικής εστίασης,που βρίσκεται στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη στο Καρπενήσι.

Η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80 db (Α) και εκτός του  καταστήματος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 db (Α), κατά τις ώρες λειτουργίας του στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος ή των μουσικών οργάνων, με κλειστές και ανοικτές πόρτες – παράθυρα αντίστοιχα.