Κοπή πίτας και συνεδρίαση με 32 θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου

2331

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου, πριν την έναρξη της οποίας οι Σύμβουλοι έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτας του και στην συνέχεια  προχώρησαν στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων για τριάντα δύο (32) θέματα. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η μεταβίβαση με δωρεά του ποσοστού 2,42% των μετοχών ( 3.200 μετοχές) της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.» από το Δήμο Καρπενησίου προς την εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» που είναι αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η  αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2019, η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου του έτους 2019, η δωρεάν παροχή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης σε άπορους δημότες, η σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου, η συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων, προμηθειών, παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών, διενέργειας δημοπρασιών και επίλυσης φορολογικών διαφορών. Τέλος, αποφάσεις λήφθηκαν και για τεχνικά θέματα όπως  η παραλαβή των έργων «Αναπλάσεις και εσωτερικές οδοποιίες Τ.Κ. της Δ.Ε. Φουρνάς», «Διαμόρφωση- Ανάπλαση Δυτικής εισόδου Πόλης Καρπενησίου», του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα οικισμού Γοργιανάδων»,  «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας» και του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Κρικέλου».