ΥΠΕΣ: Tην 33η εγκύκλιο του αναφορικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εξέδωσε το ΥΠΕΣ.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες προς τους δημόσιους υπαλλήλους για τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Παράλληλα παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2021 η θητεία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

View Fullscreen

Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την
παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
● Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής
άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου
είναι εφικτό.
● Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό
ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των
καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν
σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
● Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες
περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
● Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
● Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και
διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω
τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του
ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά
(7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων
που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες
προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την
χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική
παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην
περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους
αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη
διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας
αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου
και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς
παράγοντες.

aftodioikisi.gr