Την περασμένη Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η 12η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, με διευρυμένη σύνθεση καθώς κλήθηκαν και συμμετείχαν Δήμαρχοι – μη μέλη του Δ.Σ.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης εγκρίθηκε η ολοκληρωμένη πρόταση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου το σύνολο των θέσεων να κατατεθεί στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο 2021 της ΚΕΔΕ, στη Θεσσαλονίκη στις 14-16 Οκτωβρίου.

Σε σχέση με τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ. στη διαβούλευση για την εκπόνηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης, τόνισε: «Το σύνολο των στοχευμένων μας προτάσεων θα κατατεθεί στη Διαχειριστική Αρχή για να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό. Ζητούμε αυξημένη χρηματοδότηση των Δήμων για την υλοποίηση έργων υποδομών. Ζητούμε επίσης τη συνέχιση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (ΟΧΕ και ΒΑΑ), αλλά και την πρόβλεψη νέων στο Καρπενήσι και την Άμφισσα, που δεν είχαν περιληφθεί στον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020, λόγω περιορισμών, αλλά και νέες ΟΧΕ σε μειονεκτικές περιοχές. Θεωρούμε πολύ βασική την αύξηση των πόρων στον άξονα των μεταφορών, καθώς πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθούν οι βασικοί οδικοί άξονες της Στερεάς Ελλάδας και αναφέρομαι στον διαμήκη άξονα της Εύβοιας, στον διαγώνιο άξονα Μπράλος – Αντίρριο και στην Εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

Εφόσον οι πόροι του νέου ΠΕΠ δεν επαρκούν προτείνουμε συνεργατικά ή εναλλακτικά τη χρηματοδότηση των έργων αυτών από το εθνικούς πόρους ή από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης καλούμε την Περιφέρεια σε συνεργασία για να διεκδικήσουμε διακριτό Πρόγραμμα για τη Στερεά Ελλάδα, πέραν του ΠΕΠ, ύψους τουλάχιστον 400 εκ. €, ως αντιστάθμισμα της κατανομής μειωμένων πόρων για 2 προγραμματικές περιόδους, για 14 χρόνια, λόγω της γνωστής στατιστικής στρέβλωσης, που μας παρουσίαζε ως πλούσια Περιφέρεια. Η ζωή των Στερεοελλαδιτών θα ήταν πολύ καλύτερη αν η Περιφέρειά μας λάμβανε τη χρηματοδότηση που θα βασίζονταν στα πραγματικά δεδομένα και όχι στον μονοδιάστατο στατιστικό αλγόριθμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επικεντρώνεται στο περιφερειακό ΑΕΠ και δεν εξετάζει αν όντως καταναλώνεται στην ίδια Περιφέρεια. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει και δεν θέλουμε να το παραβλέψουμε αυτό. Η διαχρονική αδικία που υποστήκαμε ήρθε η ώρα να διορθωθεί».