Το Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας διοργανώνει σεμινάρια με επίκεντρο τη σχέση Σχολείου- Μουσείου και τίτλο: ‘Επαναπροσδιορίζοντας τη δυναμική σχέση του 21ου αιώνα’ .