Πολύ λίγος είναι ο χρόνος που απέμεινε για την πληρωμή της τελευταίας δόσης ΕΝΦΙΑ.
Το ποσό της κάθε δόσης, είναι περίπου 550 εκατ. και καλούνται να πληρώσουν οι
περίπου 7,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.
Συγκεκριμένα, η τελευταία δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2020,
γεγονός που ισχύει για αυτούς που δεν έχουν εξοφλήσει τον φόρο εφάπαξ.
Υπενθυμίζεται πως η μη πληρωμή της δόσης του ΕΝΦΙΑ έχει ως συνέπεια την επομένη
της λήξης της ημερομηνίας πληρωμής, προσαύξηση του ύψους της δόσης (ή των δόσεων)
που οφείλονται κατά 0,73% τον μήνα.