Μέχρι 20 Νοεμβρίου θα έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού στο Λιθοχώρι.

0
1236

Η Τοπική Κοινότητα Λιθοχωρίου έχει ανάγκη από α) άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, β) επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, γ) επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και δ) επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων.

Για την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων ο Δήμος Αγράφων, αναθέτει απευθείας τις αναφερόμενες επείγουσες εργασίες στον Απόστολο Ζαχαράκη, έναντι του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το δικαιούχο.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν από 21/09/2018 έως 20/11/2018.