Μέχρι 31 Μαΐου οι αιτήσεις για τα καυσόξυλα σε Άγραφα και Καρπενήσι

5798

Η Υπηρεσία μας θα διαθέσει καυσόξυλα ελάτης με ανάλογο αντίτιμο που καθορίζεται από το ΥΠΕΝ. Τα εν λόγω καυσόξυλα θα τα  παραλάβει από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς από τα Δημόσια Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου (για το Δήμο Αγράφων από το Δημόσιο Δάσος Μαυρομάτας και για το Δήμο Καρπενησίου από τα Δημόσια Δάση Κρικέλλου, Άμπλιανης, Σταύλων και Καστανιάς) για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του. Η διάθεση των καυσόξυλων θα γίνει κατά προτεραιότητα. Θα προηγείται η ικανοποίηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες στρατευμένων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στην Υπηρεσία μας από 8-5-2019 μέχρι    31-5-2019. 

 Απαραίτητα δικαιολογητικά:(για τα καυσόξυλα που θα παραλάβει η Υπηρεσία από τους Α.Δ.Σ (χ.κ.μ) και θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες)

1)Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ (δίνεται από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου)

2)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  (δίνεται από το Δήμο)

3)Βεβαίωση πολύτεκνης* ή τρίτεκνης οικογένειας (δίνεται από το Δήμο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

4)Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67% (βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας Επιτροπής ή από Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας)

5)Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ)

6)Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών (η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής του ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας)

7)Φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2018(σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό του 2018 προσκομίστε του 2017). 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

*Σημείωση: Το έντυπο της αίτησης καθώς και η υπεύθυνη δήλωση θα δίνεται από τη Δασική Υπηρεσία.

                        Η ιδιότητα του πολύτεκνου ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’/7-4-2006)