Μέχρι 8 Μαρτίου οι αιτήσεις για επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων – Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

2407

Οι Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι με έδρα το Δήμο Καρπενησίου, προκειμένου να επιχορηγηθούν από το Δήμο, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στο Νέο Δημαρχείο, Ύδρας 6.
Συμπληρωματικά για την επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, οι Σύλλογοι πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο Καρπενησίου και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αποδεικτικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο ( πρέπει να προσκομιστούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο α) προϋπολογισμός 2019, β) απολογισμός οικονομικής ενίσχυσης 2018 και γ) συνολικό απολογισμό 2018).
2) Αποδεικτικό από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ( πρέπει να προσκομιστούν στην Π.Ε. Ευρυτανίας α) προϋπολογισμός 2019, β) απολογισμός οικονομικής ενίσχυσης 2018, γ) συνολικός απολογισμός 2018 και δ) ισολογισμός 2018).