Τη μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό της βλάστησης και τον καθαρισμό οδικών δικτύων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών λόγω παρατεταμένου καύσωνα, αποφάσισε η ΠΕ Ευρυτανίας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του νομού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός, έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση, αφού πήρε υπόψη τις διατάξεις της «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του «Οργανισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τα από 24/08/2017, 25/08/2017, 26/08/2017, 27/08/2017, 28/08/2017 δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για λήψη μέτρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, την από 16/08/2017 έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και τις σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν, το γεγονός ότι από τις εκτεταμένες βροχοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά και από τις περιόδους καύσωνα που επακολουθήσαν που είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πτώσεις δέντρων αλλά και ανάπτυξη έντονης βλάστησης στα πρανή και τα ρείθρα του οδικού δικτύου.

Επίσης, συνέβαλε το γεγονός ότι, ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασης των υποδομών, οπότε υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εξαιρετικών διαδικασιών που θεσπίστηκαν με διατάξεις, για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, το γεγονός ότι, η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, ενώ δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο και δυνατότητα για άμεση συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για λήψη της εμπίπτουσας στην αρμοδιότητά της, σχετικής απόφασης.

Συγκεκριμένα, η ΠΕ Ευρυτανίας αποφάσισε:

  1. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

(α) Το ΜΕ 24751 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ποταμιάς από φερτά υλικά και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

(β) Το ΜΕ 72704 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Απεραντίων από φερτά υλικά και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

(γ) Το ME 93865 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Φραγκίστας από φερτά υλικά και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

(δ) Το ME 114349 IX μηχάνημα έργου τύπου καλαθοφόρο, ιδιοκτησίας ΤΣΙΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Κλαυσί – Μικρό Χωριό – Μεγάλο Χωριό – Γαύρος – Προυσός – Καστανιά – Πρόδρομος από φερτά υλικά και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

(ε) Το ΜΕ 30325 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου τρακτέρ – κομπρεσέρ, ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό από πτώσεις βράχων του οδικού δικτύου Αρέντα – Καταβόθρα και Ισιώματα – Καστρί για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

(στ) Το ΜΕ 34441 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Καρπενησίου από φερτά υλικά και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

(ζ) Το ΜΕ 72750 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Προυσού από φερτά υλικά και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

  1. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1926/2016 (Πρακτ. 50/19-12-2016), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.