Νέα ημερομηνία θα οριστεί για τη διεξαγωγή της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων, διότι εκείνη που είχε οριστεί για τέλη Οκτώβρη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Συγκεκριμένα η 11η Συνεδρίαση είχε οριστεί να διεξαχθεί εξ αποστάσεως στις 30 Οκτωβρίου 2020, όμως διαπιστώθηκε, παρόντος του Δημάρχου κ. Καρδαμπίκη Αλέξανδρου, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νιάφα Κωνσταντίνο ότι σε σύνολο είκοσι ένα μελών του δημοτικού συμβουλίου, οι συμμετέχοντες, μέσω email, ήταν οκτώ (8) και οι απουσιάζοντες δέκα τρεις (13). Παρόντες ήταν μόνο οι: .Ζαχαράκης Παναγιώτης, Νιάφας Κωνσταντίνος, Κοτρώνα Αννέτα, Γκορόγιας Παναγιώτης, Μάκκας Ηλίας, Μπράζιας Παναγιώτης, Νταβαρίνος Σεραφείμ και Νταλαφούρα Σωτηρία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, το δημοτικό συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του, ήτοι σε σύνολο εικοσιένα μελών, δώδεκα μέλη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία, ματαίωσε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Η ημερομηνία και η ώρα νέας συνεδρίασης θα ορισθεί με νέα πρόσκληση που θα δημοσιευθεί και θα γνωστοποιηθεί σε κάθε έναν δημοτικό σύμβουλο και στον Δήμαρχο, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία. Φαίνεται ότι άρχισαν να μαζεύονται σύννεφα πάνω από τη δημοτική αρχή με την συνεργασία Καρδαμπίκη -Σουλιώτη να ταράσσεται.