Στην τακτική ειδική Συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, συζήτησε την Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αγράφων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση, ψήφισε κατά πλειοψηφία με ψήφους 16 «υπέρ», και 4 «κατά», τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του έτους 2018. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα θα υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση) για έλεγχο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κων/νος Τάκης, μετά την εισήγησή του και μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με το αριθμ. 1951/20-12-2017 έγγραφό του παρείχε την γνώμη του επί του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του έτους 2018 του Δήμου Αγράφων, η οποία ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Αντιδράσεις και καταψηφίσεις

Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν από αρκετούς δημοτικούς συμβούλους, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που καταψήφισαν τον προϋπολογισμό.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τόλης Γεώργιος μεταξύ άλλων είπε: «Θετικό είναι το ότι ήρθε στην ώρα του. Αυτό βέβαια δεν θεωρείται τώρα επίτευγμα, τα προηγούμενα χρόνια ήτανε πολύ σημαντικό για εμάς. Στόχος μας τώρα είναι ο σωστός προγραμματισμός δημιουργώντας έτσι συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης, επενδύσεων, βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας, ανάδειξη και αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων έχει ο τόπος μας και βέβαια όλα αυτά σε καιρούς δύσκολους. Διαβάζοντας προσεκτικά όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι ορατό. Είναι ένας προϋπολογισμός σαν όλους τους προηγούμενους, ως μη όφειλε, θα έπρεπε να είναι καλύτερος και πιο στοχευμένος, γιατί είπαμε ότι τώρα είμαστε στη φάση όχι του πειραματισμού, της εκτέλεσης, δεν έχει στίγμα, δε δείχνει καμία κατεύθυνση, θα έλεγα ότι είναι μόνο μια λογιστική έκθεση. Δεν συμφωνώ συνάδελφοι με το τεχνικό πρόγραμμα. Υπάρχουν καθυστερήσεις στις μελέτες, καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων, ανισομερώς κατανεμημένα, εκτελεσμένα έργα σε συγκεκριμένες κοινότητες και συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα. Δεν συμφωνώ επίσης με την εν γένει διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, διότι έχουν γίνει κακοί χειρισμοί στο θέμα των παλαιών οφειλών, επιλεκτικοί συμβιβασμοί σε ορισμένες περιπτώσεις, καθυστέρηση πληρωμών, ακόμα και επί των ημερών μας έργα που επικαλείστε πληρώνονται μετά από ένα έτος και περισσότερο, μειώσεις έργων, μειώσεις ποσών που είχε υπογραφεί που λένε κάποιοι εργοδότες, άλλα είχαν συμφωνήσει και άλλα καταλήγει να πληρωθούν. Δεν συμφωνώ επίσης με την εισπρακτική πολιτική στο θέμα των δημοτικών τελών. Για όλα αυτά είχα ζητήσει ενημέρωση από τους αρμόδιους αντιδημάρχους και είχα ζητήσει επίσης να γίνει και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήτανε και είναι κάποια θολά θέματα που θα έπρεπε να τα λύσουμε. Δυο – τρία άτομα δεν μπορούν να ασχοληθούν με το Δήμο, δεν φτάνουν μάλλον, πιθανόν και οι ιδέες τους να είναι περιορισμένες. Για όλα λοιπόν αυτά τα παραπάνω συνάδελφοι, δεν θα ψηφίσω αυτό τον προϋπολογισμό. Δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα πολύ και στεναχωρήθηκα που φτάνω σε αυτή την απόφαση. Περισσότερο όμως λυπάμαι για το που φτάσαμε, με λίγα λόγια για την κατάντια μας και την εικόνα που δίνουμε σα Δημοτικό Συμβούλιο».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διώτης Σωτήριος, μεταξύ άλλων είπε: «Και εγώ με τη σειρά μου καταψηφίζω τον προϋπολογισμό και θέλω να κάνω κάποιες τοποθετήσεις που δε με βρίσκουν σύμφωνο σε αυτό τον προϋπολογισμό. Το πρώτο είναι ότι δεν έχει διαβούλευση, καμία διαβούλευση και είναι αποτέλεσμα ενεργειών κάποιων ή και κάποιου ακόμα».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσιφός Ευάγγελος, μεταξύ άλλων είπε: «Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό σε όλα πλην των λειτουργικών δαπανών, τις κανονικές έκτακτες ανάγκες και τα έργα των Κοινοτήτων».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσιάδας Θεόδωρος, μεταξύ άλλων είπε: «Ψηφίζω τον προϋπολογισμό με την επιφύλαξη για την δημοπράτηση των μελετών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευαγγελοκώστας Γεώργιος, μεταξύ άλλων είπε: «Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό γιατί άρω την εμπιστοσύνη μου στον Δήμαρχο και στην ομάδα του γιατί κατά την διάρκεια του έτους ακολουθούν πολλές αναμορφώσεις».