Μία σειρά από δράσεις και εικαστικά εργαστήρια πρόκειται να πραγματοποιήσει το Μουσείο Βουνού του Δήμου Καρπενησίου, στα πλαίσια των Γιορτών Δάσους 2021. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η ανάδειξη του συγκεκριμένου μουσείου, αλλά και η γνωριμία των επισκεπτών με τη μαγεία της φύσης, μέσα από τα εργαστήρια που θα υλοποιηθούν σε διάφορα σημεία της πόλης του Καρπενησίου. Για τον κατάλληλο εξοπλισμό των εργαστηρίων ο Δήμος προέβη στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις δράσεις-εικαστικά εργαστήρια του Μουσείου Βουνού Δήμου Καρπενησίου» στην επιχείρηση «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» συνολικού ποσού  317,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομική  προσφορά του. Η αγορά αυτή αφορά ένα μίνι σπιτάκι πουλιών papierMache. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου  από  τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.