Έγκριση έλαβε από το Δήμαρχο Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη η προμήθεια σωλήνα υδρεύσεως για μεταφορά νερού προς την υδρομάστευση Παλαιάς Βίνιανης (Πυροπροστασία), καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της. Ο κ. Καρδαμπίκης αποφάσισε επίσης την απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Προμήθεια σωλήνα υδρεύσεως για μεταφορά νερού προς την υδρομάστευση Παλαιάς Βίνιανης (Πυροπροστασία)»στην Μάκκα Σταυρούλα, έναντι του ποσού των 5.657,62€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η υπηρεσία αυτή στοχεύει στην προστασία του χωριού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για την άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων.