Την απευθείας ανάθεση του δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βούλπης αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων. Πρόκειται για ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού 59,71τ.μ., το οποίο θα αναλάβει ο Τσίπρας Λάμπρος του Δημητρίου με ποσό 300,00 ευρώ ετησίως για δέκα (10) έτη.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε δημοπρασία, σύμφωνα με το Δήμο, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων, που το ενδιαφέρον για μισθώσεις είναι πολύ περιορισμένο, καθιστώντας έτσι αμφίβολη την έκβαση τυχόν διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση μισθωτή. Λήφθηκε επίσης υπόψη ότι στην Τοπική κοινότητα Βούλπης δεν υπάρχει καμία εμπορική δραστηριότητα λόγω του μικρού αριθμού μόνιμων κατοίκων και μάλιστα ηλικιωμένων, αλλά και της έλλειψης ενδιαφέροντος από επιχειρηματίες. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση είχε η θετική γνωμοδότηση του Προέδρου Βούλπης ως προς την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας του, αλλά και η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κ. Τσίπρα Λάμπρου του Δημητρίου για την εκμίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου.