4 νέες προσλήψεις 3μηνης σύμβασης

Στην πρόσληψη νέου προσωπικού προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις αναστολές στις οποίες έχουν τεθεί ορισμένοι υπάλληλοι, που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ειδικότερα, η Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τέσσερα (4) άτομα στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, και συγκεκριμένα 1 άτομο ΔΕ Νοσηλευτικής στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι δομή Ποταμιάς» και στη δομή ΚΔΑΠ – ΜΕΑ 1 άτομο ΠΕ Γυμναστών, 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και 1 άτομο ΔΕ Εκπαιδευτικών Τεχνικών διάρκειας τριών (3) μηνών με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 22 Σεπτεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά στο e–mail ekeppadik@0716.syzefxis.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr