Με επτά θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων

4517

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η 23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Κερασοχώρι. Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις αφορούν την εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων, την επανέγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικ. έτους 2019, την έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων», την έκγριση του 1ου Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων» και του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων». Επίσης, θα συζητηθεί η έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης», καθώς και έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την καταβολή του ετήσιου τέλους χρήσεως του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 63021 μηχανήματος έργου του Δήμου Αγράφων.