Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων στο Κερασοχώρι Αγράφων. Δύο (2) ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ανάλογες αποφάσεις. Τα θέματα αυτά αφορούσαν την επιβολή των δημοτικών τελών του Δήμου Αγράφων και συγκεκριμένα των τελών για την ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητας – φωτισμού και το συντελεστή δημοτικού φόρου για το έτος 2020