Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε η 9 η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Οι σύμβουλοι κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις για οκτώ (8) θέματα. Αυτά αφορούσαν τις εγκρίσεις και την κατάρτιση όρων διακηρύξεων των έργων «Εγκιβωτισμός Ρέματος στην τοποθεσία Καρφιάδες Τ.Κ. Αγράφων Δήμου Αγράφων» π/υ 56.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων» π/υ 36.290,32 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων» π/υ 35.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας» π/υ 43.548,39 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου» π/υ 50.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%), και «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας» π/υ 38.306,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Επίσης αποφάσεις έλαβαν σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ”Διαρρύθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε Φραγκίστας Δήμου Αγράφων“, αλλά και τις αιτήσεις δημοτών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης.