Με ανακοίνωσή της, η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ενημερώνει ότι την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πράξεις Ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Υποβλήθηκαν συνολικά 42 Προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 10.238.608 Ευρώ και Αιτούμενη Επιχορήγηση 5.130.341 Ευρώ  ενώ το διαθέσιμο ποσό της πρόσκλησης ήταν 2.900.000 Ευρώ.

Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα το 30,95 % αφορά στη μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, το 50% αφορά στον τομέα του τουρισμού, το 9,52 % αφορά σε βιοτεχνίες, το 9,52 % αφορά σε δράσεις παροχής υπηρεσιών και το υπόλοιπο κατανέμεται στις λοιπές δράσεις.

Η Διοίκηση και ο Συντονιστής του Προγράμματος της Ο.Τ.Δ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α.» ευχαριστούν τους υποψήφιους επενδυτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος  CLLD / LEADER. Επίσης συγχαίρουν τα στελέχη της εταιρείας για την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και την εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των εν δυνάμει δικαιούχων και υπόσχεται ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια διεκδίκησης κατανομής επιπλέον πόρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων θετικά αξιολογημένων προτάσεων, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχών της Π.Ε. Φθιώτιδας και της Π.Ε. Ευρυτανίας.