Με μειωμένο μίσθωμα η εκμίσθωση ξενώνα στη Δυτική Φραγκίστα

0
485

Η κατηγορία της αντιπολίτευσης για φωτογραφικούς
όρους
Την έγκριση για την αξιοποίηση του ακινήτου μέσω εκμίσθωσης σε ιδιώτη με μειωμένο μίσθωμα
και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε έτη δίνει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Αγράφων,
εγείροντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο όρος που τέθηκε για την εκμίσθωση του εν
λόγω ξενώνα ήταν ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή
ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας τους οποίους θα
καταρτίσει η οικονομική επιτροπή, με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας. Θετική ήταν
όμως και η γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Δυτικής Φραγκίστας ως προς την εκμίσθωση
του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας του, που είναι κλειστό.
Το Δ.Σ. του Δήμου έλαβε την απόφαση αυτή συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι ο Δημοτικός
Ξενώνας είναι κλειστός για πάνω από είκοσι έτη, ότι χρειάζεται ριζική και εκτεταμένη ανακαίνιση
και αρκετές οικοδομικές εργασίες τις οποίες δεν δύναται να πραγματοποιήσει ο Δήμος
Αγράφων.
Οι αντιδράσεις
Η αντιπολίτευση από τη μεριά της ψήφισε με οκτώ ψήφους ΚΑΤΑ της απόφασης αυτής
προτείνοντας την αναβολή του θέματος σε δια ζώσης συνεδρίαση για τη συζήτηση και ανάλυση
του θέματος. Ειδικότερα οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξη Μπαμπαλή αναφέρουν:«Σε
περίπτωση συζήτησης ψηφίζουμε ΚΑΤΑ επειδή θεωρούμε απαράδεκτο να αναφέρεστε σε
εταιρεία που ζητά την εκμίσθωση του ακινήτου και τους όρους που βάζει και ταυτόχρονα η
Οικονομική Επιτροπή θα εγκρίνει τους όρους διακήρυξης που θα είναι φωτογραφικοί για την εν
λόγω εταιρεία»

φωτο: dytikievritania. blogspot.com