Βρέθηκαν ενδιαφερόμενοι μετά από 20 χρόνια

Στην εκμίσθωση των 2 δημοτικών ξενώνων θα προβεί μέσω δημοπρασίας, ο Δήμος Αγράφων στην Τ.Κ. Χρύσως και στην Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον ξενώνα στην Τ.Κ. Χρύσω η κα. Κοκκινίδου Ηλέκτρα κατέθεσε αίτηση για ενοικίαση του συγκεκριμένου δημοτικού ακινήτου, ενώ σχετικά με τον ξενώνα στην Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίσταςη εταιρία K.N.D. ΜΟΝ ΙΚΕ κατέθεσε αίτηση για την ενοικίαση του έτερου ξενώνα. Και οι δύο ενδιαφερόμενοι ζήτησαν τους ξενώνες για πάνω από είκοσι έτη με σκοπό να τους χρησιμοποιήσουν ως ξενώνες. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων γνωμοδότησαν θετικά. Οι Δημοτικοί Ξενώνες όμως είναι κλειστοί για πάνω από είκοσι έτη, χρειάζονται ριζική και εκτεταμένη ανακαίνιση και αρκετές οικοδομικές εργασίες τις οποίες δεν δύναται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Αγράφων. Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων ενέκρινε την αξιοποίηση και εκμίσθωση των δημοτικών ξενώνων Χρύσως και Δυτ. Φραγκίστας, αλλά λόγω παρέλευσης του οικονομικού έτους και προκειμένου να συνεχιστούν οι περαιτέρω ενέργειες για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου εντός του 2021, το σώμα του ΔΣ έλαβε εκ νέου απόφαση. Πρότεινε την αξιοποίηση του ακινήτου μέσω εκμίσθωσης σε ιδιώτες με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι οι μισθωτές θα αναλάβουν το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής των ακινήτων και θα προβούν σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας τους οποίους θα καταρτίσει η οικονομική επιτροπή, με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.