Παράταση σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Στην αντικατάσταση υπαλλήλου προχώρησε ο Δήμος Αγράφων για να στελεχώσει το παράρτημα του ΟΑΕΔ στο Κερασοχώρι. Συγκεκριμένα, η νέα Ανταποκρίτρια του Οργανισμού Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού  (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι η υπάλληλος του ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης κα. Τσίπρα Άννα, η οποία αντικατέστησε την κα. Συγκελοπούλου Μαρία λόγω διορισμού σε δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του παραρτήματος στο Κερασοχώρι. Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας το συμβούλιο είχε αποφασίσει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγράφων μετον Ο.Α.Ε.Δ. για ένα έτος μέχρι τις 31-03-2021. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων αποφάσισε όμως την επιμήκυνση της σύμβασης, ύστερα από αίτημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αγράφων εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό δημοτών – ανέργων. Σε διαφορετική περίπτωση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν θα έπρεπε να μετακινηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στο Καρπενήσι, γεγονός που θα επέφερε οικονομική επιβάρυνση στους δημότες αλλά και δυσκολία μετακίνησης, κυρίως τους χειμερινούς μήνες λόγω των καιρικών συνθηκών. Για τους λόγους αυτούς παρατείνεται η σύμβαση λειτουργίας του εν λόγω γραφείου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.