Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς 7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, όσο διάστημα ακόμη ισχύσουν τα μέτρα της Κυβέρνησης. Πέντε (5) ήταν τα θέματα για τα οποία έλαβαν αποφάσεις οι σύμβουλοι και αφορούσαν την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και ορισμός υπολόγου, την έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την (αλλαγή ντουί) διά της ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου και την έκδοση εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του 9353 ΚΗΥ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) οχήματος του Δήμου Αγράφων. Επίσης έγκριση έλαβε η απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαο Μαρούλη, ενώ αποφασίστηκε η σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγων διαχειριστών για την έκδοση ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής για τις Κοινότητες του Δήμου Αγράφων για το οικ. έτος 2020.