Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς η 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Πέντε ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους συμβούλους. Αυτά αφορούσαν την έγκριση πρακτικών 5ης και 6ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, την ετήσια συνδρομή για το πρόγραμμα «SManagementPlus» και τα αιτήματα της Διευθύντριας του Γυμνασίου Λ/Τ Κερασοχωρίου για έγκριση δαπανών και παροχή εξουσιοδότησης για εξόφληση σχετικών τιμολογίων. Επίσης αποφάσεις έλαβαν για την επιχορήγηση ποσού 2.000,00€ στο Τραπεζικό Λογαριασμό του Γυμνασίου Λ/Τ Κερασοχωρίου και την ανάθεση εργασίας μόνωσης δώματος (βεράντας) Γυμνασίου Λ/Τ Γρανίτσας.