Με διευρυμένη πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε ο ετήσιος τακτικός Προϋπολογισμός ύψους 142.769.382,96 € για το 2022, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021.

Η Περιφερειακή Αρχή κάνει λόγο για αναπτυξιακό προσανατολισμό της, αλλά και την ορθή οικονομική διαχείριση, ενώ επισημαίνει ως βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προϋπολογισμού, τα εξής:

  • Η διατήρηση του αυξημένου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο είχε αυξηθεί στον Προϋπολογισμό του 2021 κατά 23% σε σύγκριση με το 2020. Παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα, αφού προβλέπονται Δημόσιες Επενδύσεις ύψους 77.949.675,25€  για το 2022.
  • Η αύξηση του Τακτικού Αποθεματικού, από τα 866.463,68 €, στο 1.012.298,76 €.

Μέρος του προϋπολογισμού είναι και η διατήρηση και ενίσχυση πρωτοβουλιών κοινωνικής μέριμνας, όπως η παροχή γευμάτων σε σχολεία της Περιφέρειας και η ενίσχυση των δομών Υγείας της Στερεάς Ελλάδας.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συνεχίζουμε το έργο μας με τη στήριξη της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και με εργαλείο τον Προϋπολογισμό του 2022, ο οποίος έχει ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Συνεχίζουμε να υπηρετούμε τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας και δουλεύουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας, με τη διατήρηση των Δημοσίων Επενδύσεων στα 77,9 εκατ. ευρώ. Απαντούμε στις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής με ισόρροπη και πολύπλευρη προσέγγιση και με έμφαση στις Υποδομές, τον Πρωτογενή τομέα, τον Τουρισμό, το Περιβάλλον, την Υγεία, αλλά και στην Παιδεία, τον Πολιτισμό και την Κοινωνική Μέριμνα».

Ακολούθως, ο Άρης Τασιός, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης επί οικονομικών θεμάτων, δήλωσε: «Με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2022, ο οποίος ανέρχεται σε 142.769.382,96 €, συνεχίζουμε τις αναπτυξιακές μας δράσεις αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Στερεάς, ενώ παράλληλα στεκόμαστε δίπλα στην καθημερινότητα των πολιτών ανταποκρινόμενοι στις δυσκολίες των καιρών και στις κοινωνικές ανάγκες της εποχής».