Αλλαγές και στη λειτουργία των Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) φέρνουν τα νέα μέτρα με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από 24 Μαρτίου 2020 τα ΚΕΠ θα λειτουργούν με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής προ-συνεννόησης (ραντεβού). Δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ όποιοι πολίτες δεν ακολουθήσουν την προηγούμενη διαδικασία. Επίσης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς διευκόλυνση των πολιτών και αποφυγής συνωστισμού παρέχει ήδη ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (www.gov.gr). Ειδικότερα παρέχεται η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.Οι υπεύθυνοι των ΚΕΠ ζητούν από τους πολίτες τη μέγιστη συνδρομή τους και την πιστή τήρηση των νεών τρόπων εξυπηρέτησής τους.Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στο τηλ. 2237352312.