Με Τακτική και Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου

2187

Την Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου συνήλθε για την 20η Ειδική Συνεδρίαση, για την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων για δύο κύρια θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων για το έτος 2019. Στη συνέχεια ακολούθησε η 21η Τακτική Συνεδρίαση, όπου συζητήθηκαν και έλαβαν αποφάσεις για σαράντα εννέα (49) τρέχοντα θέματα.

Συγκεκριμένα, στην Ειδική Συνέλευση το πρώτο θέμα αφορούσε την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2019 και το δεύτερο θέμα σχετίζονταν με την ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2019. Ακολούθως, στην Τακτική Συνεδρίαση μερικά από τα καίρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αξιοποίηση-διαμόρφωση της πλατείας της  Πειραϊκής-Πατραϊκής που εντάσσεται στο  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», η ανάπλαση του δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, η πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την Πολιτική Προστασία, η δράση που πρόκειται να πραγματοποιήσει η ΑΛΑΚ για τη διεξαγωγή εκμάθησης off road οδήγησης στην περιοχή Κεφαλόβρυσο αλλά και η εκμίσθωση  δημοτικού  ακινήτου  στην  περιοχή  «Κεφαλόβρυσο»,  στη   Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου.

Στην Συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν και τεχνικά θέματα, μερικά εκ των οποίων  αφορούσαν την βελτίωση υδρεύσεως των Τ.Κ. Δομνίστας, Κρικέλου αλλά και της πόλης του Καρπενησίου. Επίσης, αναφορά έγινε για την  προσωρινή παραλαβή του  έργου σχετικά με την διάνοιξη δρόμου εντός ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού, προϋπολογισμού 7.000,00 αναδόχου κ. Φέγγου Αθανασίου αλλά και η προσωρινή παραλαβή του  έργου για την συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά με   ανάδοχο τον  κ.  Παλαιού Γεράσιμο.